Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem itroom og kunden. Det anbefales at læse disse betingelserne grundigt.
Køb af en service kan ske både ved skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftlig accept fra begge parter, kan handelsbetingelserne fraviges. 

Generelt

itroom er et web- & reklamebureau, der udarbejder hjemmesider og webshops, men hjælper også kunden efterfølgende blandt andet med:

 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Grafisk design
 • Online markedsføring
 • Webhotel
 • Tekstforfatning
 • Programmeringsopgaver

itroom leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress, WooCommerce og Shopify. itroom opsætter og tilretter tema og plugins således, at kunden ender med en færdig løsning, der er klar til brug.

itroom vejleder kunden vedr. det visuelle til hjemmesiden eller andet grafisk materiale, så designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter aftale.

En løsning fra itroom indebærer funktionaliteterne og mulighederne som WordPress, WooCommerce, Shopify og det enkelte tema og plugins/App stiller til rådighed.

Såfremt der skal benyttes tredjepartssystemer, eksempelvis plugins eller Apps udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins eller Apps er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. itroom står ikke til ansvar for eksterne plugins og Apps.

Hjemmesiden er funktionel på gængse enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes ikke.
Det er ikke muligt for itroom, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden, med mindre andet er aftalt.
Når itroom leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress, WooCommerce eller Shopify, er itroom ikke databehandler for kunden.
For at kunne tegne et abonnement hos one.com kræves det, at kunden er myndig.
Når du abonnerer på vores tjenester, er du også bundet af vores produkt- og privatlivspolitik

Reklamation

itroom yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden.

Processen

Kunden skal som udgangspunkt levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. itroom gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. itroom udarbejdelse af materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages, vil der blive indsat “Kommer snart”-tekst eller anden form for “demo”-tekst. Der vil også blive indsat ”Kommer snart”-billeder og/eller stock billeder.

Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden.
Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på itroom testside indtil der sendes gyldigt login. Såfremt hjemmesiden er overdraget imens den stadig ligger på en testside tilbyder itroom, at hoste den i op til 60 dage uden betaling hvorefter der faktureres for et webhotel.

Udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop tage maksimum 60 dage. De 60 dage igangsættes, når første udkast er sendt til kunden via e-mail. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har itroom rykket herfor en gang, er itroom berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter de 60 dage.

Hvis hjemmesiden er bygget i WordPress, skal kunden sende korrekt login til det valgte webhotel, hvis webhotellet ikke er itroom. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Webhotellet skal være kompatibel med WordPress.

Ophavsret

Efter overdragelse af hjemmesiden eller webshop tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.
Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder itroom. itroom må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.
itroom er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

Online markedsføring

itroom hjælper kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne Google Adwords, sociale medier og søgemaskineoptimering. itroom bestræber at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det aftalte budget.

itroom kan ikke stille en garanti for specifikke resultater.
Omkostninger til det specifikke medie afregnes mellem kunden og mediet.

Vedligeholdelse

itroom hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er opdateret. Kunden kan herudover også modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring hjemmesiden der er med i aftalen.  Ved en serviceaftale, kan kunden indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider. Det fremgår af vores forskellige pakker hvad der er inkluderet.

Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men itroom bestræber sig på, at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden. 

itroom bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt. Ved en serviceaftale vil itroom altid forsøge at genskabe hjemmesiden, da det er inkluderet i aftaler hertil.

itroom bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af tredjepart herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af tredjepart faktureres særskilt eller igennem en serviceaftale.

Leveringstid

Leveringstiden på en ny hjemmeside eller webshop, bliver altid aftalt sammen med et tilbud på opgaven, og er bestem ud fra, at itroom har alt materiale fra kunden klar.

Leveringstiden på vedligeholdelsesopgaver er 1-4 hverdage, dog stræber itroom altid på at løse opgaven hurtigt muligt, og ofte samme dag indenfor få timer. Opgavens størrelse, kan dog altid forlænge leveringstiden. Her vil kunden få besked omkring en ny forventet leveringstid.

Kommunikation  

Primære kommunikation vil foregår over telefon, videoopkald eller e-mail.  
I særlige tilfælde kan der være brug for fysiske møder.  

itroom tilbyder dog altid fysiske opstart møder, hvis der er behov for det.

Abonnementsperioder og opsigelse af Drift & Support aftale

Abonnementsperioder til løber i 1 måned eller 12 måneder ad gangen.

30 dage før udløb af hver 12 måneders abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk til en ny 12- måneders periode, medmindre abonnementet opsiges 30 dage før udløb.

7 dage før udløb af hver 1 måned abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk til en ny 1- måned periode, medmindre abonnementet opsiges 7 dage før udløb.

Abonnementet kan til enhver tid opsiges fra kundens side.

Ved en abonnementsperiode på 12 måneder, som fornys automatisk 30 dage før udløb af hver 12-måneders periode, skal en opsigelse for at være gyldig være modtaget af itroom senest 30 dage inden udløbet af en 12-måneders abonnementsperiode. Eventuelt forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke. Er opsigelsen ikke sket rettidigt, er kunden forpligtet til at betale abonnementsafgiften for den følgende 12-måneders periode.

Ved en abonnementsperiode på 1 måned, som fornys automatisk 7 dage før udløb af hver 1-måned periode, skal en opsigelse for at være gyldig være modtaget af itroom senest 7 dage inden udløbet af en 1-måned abonnementsperiode. Eventuelt forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke. Er opsigelsen ikke sket rettidigt, er kunden forpligtet til at betale abonnementsafgiften for den følgende måned.

Opsigelse af et abonnement kan startes ved at kontakte itroom på mail@itroom.dk.

Vælger one.com at lukke specielle abonnementstyper eller særtjenester, kan itroom opsige abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Foretager itroom væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer ligeledes undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

Abonnementet må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Bliver one.com vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket og one.com forbeholder sig ret til at videregive alle relevante oplysninger til de relevante myndigheder.

itroom kan endvidere ophæve abonnementet uden varsel, med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling af nogen art, såfremt kunden ikke overholder nærværende vilkår.

Data fra hjemmeside, backup og adgangskoder vil ved et abonnements opsigelse som hovedregel blive slettet 7 dage efter abonnementets ophør.

Rådgivning og telefon support

Med i alle itrooms supportaftaler, er kunden altid velkomne til at kontakte itroom, hvis kunden søger rådgivning omkring deres hjemmeside. Dette gælder både over mail og telefon inden for itrooms normale åbningstid.

Vagttelefon 

Har kunden en af itrooms Drift & support aftaler, og skulle kundens hjemmeside blive udsat for et nedbrud der er så stort, at det går ud over virksomhedens omsætning, kan kunden få fat på itroom ud over den normale åbningstid. Dette kunne fx. være fejl som:

 • Kunder kan ikke kontakte jer via hjemmesiden
 • Kunder kan ikke betale eller booke via hjemmesiden
 • Kunder kan ikke bruge hjemmesiden
 • Hjemmesiden er nede

Åbningstider på vagttelefon hos itroom er: 09:00 – 22:00

Skyldes fejlen tredjepart, kan itroom ikke stå for ansvar.

Virus eller hackere på hjemmesiden

I forbindelse med en Drift & support aftale hos itroom, vil itroom have en backup af hele hjemmesiden, databasen og alle plugins. Hvis hjemmesiden er blevet udsat for hackere, fået virus eller nedbrud, vil det være muligt for itroom at genskabe siden tilbage til en tidligere backup.

itroom genskaber hjemmesiden ud fra den backup itroom selv har taget.
Alt arbejder der medfører genskabelse af itrooms backup er inkluderet i alle itrooms Drift & support aftaler.
Kan itrooms backup ikke genoprettes grundet tredjepart, kan itroom ikke stå for ansvar.
itroom er ikke ansvarlig for evt. tab af omsætning.

Rabat sammen med en Drift & support aftale

itroom tilbyder rabat på større opgaver til kunden, såfremt kunden har en Drift & support aftale hos itroom. Rabatten variere efter type opgavens omfang. Som udgangspunkt tilbyder itroom mellem 10% – 50% rabat. Dette gælder kun på opgaver, hvor itroom har givet et skriftligt tilbud på opgaven til kunden.

Arbejdstid med en Drift & support aftale

I forbindelse med en Drift & support aftale hos itroom, har kunden hver måned mulighed til at få itroom til rådighed 15 eller 30min, hvis der skal udføres mindre opgaver på kundens hjemmeside.

Dette kunne f.eks. være udarbejdelse af grafisk materiale eller opdatere tekst eller billeder. Denne tid er ud over den tid vi bruger på opdatering af WordPress, plugins, Apps, databasen og evt. rådgivning. Det fremgår af vores forskellige pakker, om kunden har 15 eller 30 min til rådighed. Arbejdstiden kan ikke gemmes til næste måned.

Antal indholdssider til Drift & support aftalen

itroom tilbyder forskellige Drift & support aftaler. En af de metoder itroom bruger til at vælge den rigtig supportaftale til kunden, er antallet af indholdssider kunden har på deres hjemmeside.

itroom tæller som udgangspunkt alle sider som en indholdsside på kundens hjemmeside. Dog medregner itroom ikke:

 • Produkter – lige meget hvor mange produkter der er, vil dette kun tælle som en side*
 • Kategorisider – lige meget hvor mange kategorisider der er, vil dette kun tælle som en side**
 • Handelsbetingelser
 • Privatlivspolitik

* Produkter tæller som en indholdsside. Gælder kun hvis alle produkter har samme layout / skabelon. Hvis 20 produkter har samme layout / skabelon og 1 produkt har en unik layout / skabelon, vil dette tælle som to indholdsside, i stedet for en.

** Kategorisider tæller som en indholdsside. Gælder kun hvis alle kategorisiderne har samme layout / skabelon. Hvis 20 kategorisider har samme layout / skabelon og 1 kategoriside har et unik layout / skabelon, vil dette tælle som to indholdsside, i stedet for en.

Vil en hjemmeside eller webshop få flere indholdssider der overstiger det antal der er aftalt på den pågældende aftale, vil itroom kunne sætte serviceaftale op. Dette skal ske med 30 dages skriftlig varsel til kunden.

Skift Drift & support aftale 

Drift & support aftaler kan til enhver tid ændres til større løsning og højere pris. Et eventuelt allerede forudbetalt abonnement vil herved blive modregnet i prisen på det nye abonnement. Ændring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun ske med virkning fra udgangen af abonnementsperioden, og alene såfremt kunden har givet meddelelse om den ønskede ændring minimum 30 dage forud for abonnementsperiodens udløb.

Betaling af Drift & support aftalen

Hvis betalingen for Drift & Support aftalen ikke modtages inden for 30 dage efter at have modtaget betalingslinket, forbeholder itroom sig retten til at ophæve serverne for din hjemmeside og e-mail. Vi ønsker dog altid at sikre en gnidningsfri overgang, så der vil blive givet 7 dages varsel, så du har mulighed for at flytte din e-mail og hjemmeside til en anden server.

Sprog oversættelse på hjemmesider
For at give dig mulighed for at oversætte din hjemmeside til flere sprog kræver det minimum en Drift & Support aftale på 349,- om måneden.

Divi opdatering
For at sikre, at din hjemmesides Divi-tema fungerer optimalt og er opdateret med de nyeste funktioner og sikkerhedsopdateringer, kræver det en Drift & support aftale. 

Betaling

Betaling af itroom ydelser kan foregå via faktura og bankoverførelse med 7 dages betalingsfrist, eller  online af kunden ved brug af Visa/Dankort, Mastercard, VISA og VISA Electron. itroom tillægger ikke gebyr.

Ved udsendelse af faktura via post forbeholder vi os ret til at pålægge et gebyr lig omkostningerne dertil.

itroom produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, der således ikke har fortrydelsesret. Betalingsbetingelsen er altid kontant 7 dage, men mindre særaftale foreligger. Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der (uden varsel herom) renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rentenota. itroom forbeholder sig retten til at overdrage krav til tredjepart, som kan henvende sig via e-mail. itroom kan desuden i tilfælde af for sen betaling vælge at annullere kontrakten og slette kundens hjemmeside, eller stoppe et hvert abonnement leveret af itroom. I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder itroom sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.

Abonnementets varighed løber, indtil det opsiges af en af parterne i henhold til ovennævnte vilkår.

Fejl hos tredjepart, force majeure og ansvarsfraskrivelse

Udover ovennævnte er itroom aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for itroom kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt itroom egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv.

Kundens brug af et itroom abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. itroom kan ikke holdes ansvarlig for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, fuldstændigheden osv. af de oplysninger, som kunden modtager eller sender via internettet. itroom er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med gældende ret, dog med følgende begrænsninger: itroom ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, tabt avance, tab af goodwill eller noget andet indirekte tab, som kunden lider som følge af itroom eller tredjeparts produkter.

itroom er ikke erstatningsansvarlig for kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer. itroom er ikke erstatningsansvarlig for kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.

itroom er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer, der af itroom skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre itroom har forsømt at begrænse ulemperne herved. itroom er ikke ansvarlig for tab eller skader opstået som følge af kundens egne IT-omgivelser eller forårsaget af kunden selv eller af tredjemand.

itroom er ikke ansvarlig for tab eller skader, som er opstået som følge af en force majeure-begivenhed. itroom er ikke ansvarlig for tjenester leveret af tredjeparter, hvor itroom optræder som mellemled. I alle tilfælde uanset årsag er itroom samlede ansvar for tab eller skade begrænset til det beløb, som kunden har betalt til itroom i det år eller måned, alt efter hvilken abonnementsperiode der er valgt, hvor tabet eller skaden opstod.

Ændringer

itroom er berettiget til at ændre i Handelsbetingelserne.

Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

Klageprocedure

En klage over et produkt eller en service købt hos itroom kan indgives til Europakommisionens online portal for tvistbilæggelse: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal kunden angive itrooms e-mail: mail@itroom.dk.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret (dog undtaget danske rets regler om lovvalg).

 

itroom
Vestergade 12. 2tv
6200 Aabenraa
CVR 36615435

mail@itroom.dk
+45 5039 3030

 

4.7

itroom webdesign trustpilot